Výstava psov Dogfestival 2020 je z dôvodu opatrení kvôli koronavírusu zrušená.
Čakali sme do posledného dňa, kedy by bolo ešte možné organizovanie výstavy stihnúť.
Žiaľ stále je ťažké predpokladať vývoj situácie.

Dúfajme, že sa v zdraví stretneme v roku 2021 vo Veľkej Ide.

 

The dog show Dogfestival 2020 is canceled due to Coronavirus restrictions.
We waited until the last day, when it be possible to organize the show.
Unfortunately, it is still difficult to predict the progress of health situation.

Let's hope we will meet in good health in 2021 in Veľká Ida.