● KRÁĽ ŠAMPIÓNOV

 

Počas všetkých troch dní Medzinárodných výstav 3x CACIB DOGFESTIVAL vo Veľkej Ide bude prebiehať počas prehliadky šampiónov – Šampión parády, divácka súťaž:

● KRÁĽ ŠAMPIÓNOV 2023
za nasledovných podmienok:
- Súťaže sa bezplatne môžu zúčastniť psy a suky s titulom šampión členskej krajiny FCI, prípadne titulom interšampión FCI, vystavených v triede šampiónov a čestnej.

- Majitelia, ktorí majú záujem sa so svojim šampiónom zúčastniť tejto súťaže, nastúpia do kruhu počas kráľa šampiónov, ktorý sa začne o 14:15 v kruhu záverečných súťaží.
- Prítomní návštevníci pri kruhu záverečných súťaží obdržia hlasovací lístok, ktorý môžu odovzdať sčítacej komisii. Jedinec ktorý obdrží najviac diváckych hlasov sa stane Kráľom šampiónov a jeho dekorovanie sa uskutoční po skončení záverečných súťaží príslušného dňa. Ocenení budú aj pes alebo sučka ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste.

● ZLATÝ KRÁĽ ŠAMPIÓNOV 2023
Zlatým kráľom šampiónov sa stane jedinec, ktorý počas troch dní Medzinárodných výstav 3x CACIB DOGFESTIVAL vo Veľkej Ide získa spolu najväčší počet bodov. Dekorovanie sa uskutoční po skončení záverečných súťaží. Zlatým kráľom sa môže stať jedinec, bez ohľadu na umiestnenie počas súťaže Kráľa šampiónov jednotlivých dní.

 


KONTAKT

 

info@dogshow.sk


 


 

ADRESA:

VÝSTAVA PSOV o.z., Svätoplukovo námestie 1, SK - 949 01 NITRA

Kontaktná adresa: Furmanská 9, 841 03 Bratislava

   

e-mail: info@dogshow.sk

Fakturačné údaje: IČO: 42212251, DIČ: 2023653049

 

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky WS/1-900/90-40480