Kráľ šampiónov 2024

Vážení vystavovatelia ! Počas všetkých troch dní Medzinárodných výstav 3x CACIB DOGFESTIVAL Veľká Ida 2024 bude prebiehať obľúbená a žiadaná divácka súťaž: KRÁĽ ŠAMPIÓNOV ! Tentoraz sme pre vás vymysleli nový spôsob hlasovania – prostredníctvom “múdrych telefónov” , prípadne počítačov. Takéto nádherné poháre sa už chystajú pre víťazov. Účasť v súťaži je ZDARMA ! Pravidlá si prečítajte nižšie:

KRÁĽ ŠAMPIÓNOV
Všetky tri dni Medzinárodných výstav 3x CACIB DOGFESTIVAL vo Veľkej Ide bude prebiehať počas prehliadky šampiónov – Šampión parády, divácka súťaž:

● KRÁĽ ŠAMPIÓNOV 2024
za nasledovných podmienok:
– Súťaže sa bezplatne môžu zúčastniť psy a suky s titulom šampión členskej krajiny FCI, prípadne titulom interšampión FCI, vystavených v triede šampiónov a čestnej.
– Majitelia, ktorí majú záujem sa so svojim šampiónom zúčastniť tejto súťaže, nastúpia do kruhu počas kráľa šampiónov, ktorý sa začne o 14:30 v kruhu záverečných súťaží.
– Prítomní návštevníci budú môcť hlasovať prostredníctvom “múdrych telefónov” prípadne počítačov. Jedinec ktorý obdrží najviac diváckych hlasov sa stane Kráľom šampiónov a jeho dekorovanie sa uskutoční po skončení záverečných súťaží príslušného dňa. Ocenení budú aj pes alebo sučka ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste.

● ZLATÝ KRÁĽ ŠAMPIÓNOV 2024
Zlatým kráľom šampiónov sa stane jedinec, ktorý počas troch dní Medzinárodných výstav 3x CACIB DOGFESTIVAL vo Veľkej Ide získa spolu najväčší počet bodov. Dekorovanie sa uskutoční po skončení záverečných súťaží. Zlatým kráľom sa môže stať jedinec, bez ohľadu na umiestnenie počas súťaže Kráľa šampiónov jednotlivých dní.